Home / Kiến Thức Chung / Cho vay thương mại và những tài liệu cần thiết khi cho vay thương mại

Cho vay thương mại và những tài liệu cần thiết khi cho vay thương mại

1.  Khái niệm về cho vay thương mại

Theo định nghĩa của các Luật sư ngân hàng, cho vay là một quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể trong đó một bên chuyển giao tiền cho bên kia sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền cam kết hoàn trả cả gốc và lãi khi đến hạn.

Cho vay thương mại là một trong những nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng khi thực hiện tín dụng ngân hàng và cũng là nghiệp vụ mang về thu nhập chủ yếu cho ngân hàng.

Doanh thu từ hoạt động cho vay thương mại mới bù đắp nổi chi phí tiền gửi, chi phí dự trữ, chi phí kinh doanh và quản lý, chi phí vốn trôi nổi, chi phí thuế các loại và các chi phí rủi ro đầu tư.

Cho vay thương mại, nói rộng ra là tín dụng ngân hàng thương mại, là một lĩnh vực phức tạp và thường xuyên cập nhật theo những biến chuyển của môi trường kinh tế, đây cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra với ngân hàng.

Do vậy, lời khuyên đến từ Luật sư ngân hàng là các ngân hàng thương mại luôn phải quan tâm tới rủi ro trong cho vay thương mại, đặc biệt là cho vay thương mại nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng xảy ra đối với ngân hàng.

2. Những tài liệu cần thiết khi cho vay thương mại

Lập hồ sơ tín dụng là khâu căn bản đầu tiên của quy trình tín dụng, nó được thực hiện ngay sau khi cán bộ tín dụng tiếp xúc với khách hàng có nhu cầu vay vốn.

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực Luật sư ngân hàng, lập hồ sơ là khâu quan trọng vì nó là khâu thu thập thông tin làm cơ sở để thực hiện các khâu sau, đặc biệt là khâu phân tích và ra quyết định vay.

Nhìn chung một bộ hồ sơ đề nghị cấp tín dụng cần thu thập từ khách hàng có nhu cầu cho vay thương mại những thông tin sau:

  • Thông tin về năng lực pháp lý và năng lực hành vi của khách hàng;
  • Thông tin về khả năng sử dụng và hoàn trả vốn của khách hàng;
  • Thông tin về bảo đảm tín dụng.

Để thu thập được những thông tin căn bản như trên, ngân hàng thường yêu cầu khách hàng phải lập và nộp cho ngân hàng các loại giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị cấp tín dụng;
  • Phương án sử dụng vốn;
  • Hồ sơ pháp lý: giấy phép thành lập, giấy phép đăng ký sản suất kinh doanh,quyết định bổ nhiệm giám đốc, điều lệ hoạt động;
  • Hồ sơ tài chính: bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của thời kỳ gần nhất;
  • Hồ sơ về phương án sản xuất kinh doanh và phương án trả nợ;
  • Hồ sơ về tài sản đảm bảo: các giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh nợ vay; và
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của ngân hàng.

Lời khuyên đến từ các Luật sư ngân hàng là những khách hàng khi lập và nộp cho ngân hàng cho vay thương mại những loại giấy tờ và hồ sơ trên cần phải đảm bảo tính trung thực và chính xác, nhằm tránh trường hợp không đạt được mục đích vay vốn ban đầu.

Nếu có khó khăn trong việc tìm kiếm một Luật sư ngân hàng, vui lòng liên hệ chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty luật chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

P& Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Tư vấn luật Lao động và Việc làm, Tư vấn Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật cung cấp dịch vụ Luật sư ngân hàng tốt nhất đến Quý Khách hàng.

User Rating: 4.7 ( 1 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *